•  

 

 

 

 

Обществен съвет

Редовни членове на Обществения съвет:

1.  Г-н Тодор Димов Димов - Председател - родител на ученик от 5. клас 

2. Г-жа Теодора Виткова Петрова - родител на ученик от 4. клас

3. Г-жа Соня Кирилова Иванова - родител на ученик от 5. клас

4. Иванка Христова Карчева - родител на ученик от 5. клас

Резервни членове на Обществения съвет:

1.  Г-жа Виолета Иванова Иванова - родител на ученик от 4. клас

2. Г-жа Янка Спасова Колева - родител на ученик от 5. клас

3. Г- жа Надежда Валентинова Лозанова - Петкова  - родител на ученик от 3. клас

4. Г-жа Добрина Стоянова Бинчева - родител на ученик от 4. клас