•  

 

 

 

 

Обществен съвет

Редовни членове на Обществения съвет:

1. Цветелина Иванова Иванова

2. Янка Костова Колева

3. Стефка Илиева Германова

4. Анета Георгиева Трендафилова

Резервни членове на Обществения съвет:

1. Силвия Славчева Славчева

2. Валентина Петрова Стоянова

3. Иванка Георгиева Георгиева

4. Росина Карлова Димитрова