•  

 

 

 

 

Педагогически персонал

1. Златка Николова Каловска – главен учител, класен ръководител на II клас

2. Магдалена Димитрова Радева – учител, класен ръководител на III клас

3. Радостина Николова Николова – учител, класен ръководител на IV клас

4. Антонина Михайлова Минчева – учител, класен ръководител на I клас

5. Стоян Кирилов Мерджанов – учител, преподава по български език и литература V – VII клас, класен ръководител на V клас

6. Радостина Йорданова Милкова – старши учител, преподава по история и цивилизации, география и икономика и английски език в V – VII клас, класен ръководител на VI клас

7. Яна Петрова Каражекова – учител, преподава по физическо възпитание и спорт в I – VII клас

8. Кристина Георгиева Кънева – Петрова – учител, преподава по математика и физика и астрономия V-VII клас

9. Нина Иванова Стефанова – учител, преподава биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда в V- VII клас, класен ръководител на VII клас

10. Мартина Данчева Николова – учител, преподава на сборна група I – II клас в  ГЦОУД на учебния ден

11. Мирослав Ганчев Ганчев – учител, преподава на сборна група III – IV клас в  ГЦОУД на учебния ден