•  

 

 

 

 

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, която ще се реализира през учебната 2023/2024 г., в ОУ „Христо Ботев“, с. Маринка, общ. Бургас, по Модул 2. "Спорт" ще бъдат сформирани два отбора: 

- отбор по Футбол - V - VII клас , състоящ се от 15 ученици

- отбор по волейбол - III - IV клас, състоящ се от 14 ученици