•  

 

 

 

 

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, която ще се реализира през учебната 2022/2023 г., в ОУ „Христо Ботев“, с. Маринка, общ. Бургас, по Модул 2. "Спорт" ще бъде сформиран отбор по Баскетбол – V – VII клас, състоящ се от 15 ученици.