•  

 

 

 

 

Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел.

  • правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детска градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ и с Центъра за безопасен интернет.
  • кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“.

    Правила

    Наръчник