•  

 

 

 

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 Модерната материално-техническа база позволява формирането на активни, самостоятелни и отговорни личности. Освен обзаведен компютърен кабинет, във всяка класна стая има компютър с необходимите за отделните дисциплини периферни устройства и достъп до интернет. Това позволява учениците да са активната страна в учебно-възпитателния процес. Под вещото ръководство на квалифицирания педагогически колектив се развиват интелектуалните и творческите заложби на будните любознателни ученици.

Основно училище „Христо Ботев“ ежегодно обновява своята материална база. Обучението се извършва в  модерно обзаведени класни стаи, компютърен кабинет, кабинети по български език, математика, химия, физика, биология, история, география и музика.

На разположение на учениците е библиотека, която непрекъснато се обновява с художествена и научна литература. За спортните занимания разполагаме със спортна площадка и физкултурен салон.

КЛАСНИ СТАИ И КАБИНЕТИ