•  

 

 

 

 

Иновативно Основно училище "Христо Ботев", с. Маринка посрещна Иновативно Основно училище "Отец Паисий", с. Стефан Караджа, обл. Силистра, Основно училище "Христо Ботев", с. Горица, обл. Бургас и Основно училище "Отец Паисий", с. Водица, обл. Търговище по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата.

Изпълнена бе тридневна програма на тема: Споделяне на най-добрите практики от проект „Иновативно училище“ под мотото „Учим и успяваме“.

Екипите на партниращите училища на Основно училище „Христо Ботев“, с. Маринка бяха посрещнати в библиотеката на училището, като всички партньори представиха мултимедийни презентации на училищата си. Партниращите училища разгледаха материалната база на училището и присъстваха на интегриран урок по български език и литература и информационни технологии на тема: „Традиции и обичаи в моя роден край“ в VI а клас. Учениците работиха по групи и имаха за задача да създадат презентации на празници по месеци в моя роден край, а след това създадоха фолклорен календар за 2023 година. В учебния процес се включиха ученици от всички училища.

 

Проведени бяха работни срещи за опознаване и споделяне на най-доброто от работния инструментариум по проект „Иновативно училище“. Първият ден завърши с посещение в Регионална Библиотека „Пейо К. Яворов“, гр. Бургас.

Вторият ден започна с обмяна на иновативни добри практики за учителите, участващи в мобилността. Проведен бе урок на тема: „Традиции и модерност чрез информационните технологии“. Всички училища работиха по групи и изработиха кукерски маски.

За опознаване на град Бургас бе предвидено и посещение на остров “Света Анастасия“, а преди да се закрие мобилността, на третия ден, партниращите училища посетиха научен център "ПланетУм".