•  

 

 

 

 

Проект "Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства"