•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Добре дошли

Основно училище „Христо Ботев“, с. Маринка, община Бургас е средищно училище, в което учат около 100 (сто) ученици от селата Маринка, Твърдица и Извор. Образователната институция отваря врати през далечната 1911 г. – две години след като първият заселник се установява в селото. Училището се намира на километри извън населеното място, зад реката, в полуразрушената сградаа на бившия еврейски чифлик. Отдалечеността и трудното преминаване на реката в студ и кал станали причина то да бъде преместено в частна сграда – бивша кръчма.

 

През 1920 г. жителите на селото построяват нова сграда – без план, с материали от стария чифлик. Училището имало две класни стаи, един салон и малка канцелария (учителска стая).

 

Нов етап в развитието на училището настъпва през 1971 г. – построена е нова сграда с 11 слънчеви и просторни класни стаи, работилница, физкултурен салон и стол за хранене.

 

През 2011 година, по случай 100 – годишния юбилей на училището, под егидата на община Бургас, се извършва цялостно обновяване на сградата и отоплителната инсталация и училището придобива модерна, европейска визия.

 

Училището разполага с материална база, отговаряща на съвременните образователни стандарти. За начален етап функционират две полуинтернатни групи. Осигурява се чрез кетъринг обяд за желаещите ученици, закуски – за всички ученици от начален етап, а за пътуващите – безплатен транспорт със специален училищен автобус.

 

Учителският колектив е съставен от амбициозни и творчески педагогически специалисти, с висока теоретична и методическа подготовка, които постоянно надграждат професионалната си квалификация. Училището участва в различни образователни инициативи, национални и общински програми и проекти.

 

Благодарение на съвместните усилия и упорития труд на учители, ученици и родители резултатите от Национално външно оценяване в IV и VII клас са на много добро ниво. Всички педагози полагат постоянни усилия, за да могат сегашните ни ученици след време с гордост да заявяват: „Това е моето училище – тук учих аз, тук ще учат и моите деца“.