•  

 

 

 

 

На основание Решение № 523 на Министерския съвет от 22 юли 2021 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година, ОУ „Христо Ботев“, с. Маринка получи статут на иновативно училище.

 

 

Бинарен урок по български език и литература и информационни технологии по НП „Иновативни училища“ на тема: „Трудът на хората по селата – земеделци, животновъди дървари и др.“

За реализирането на темата, учениците от VI a клас имат задача чрез изследователска работа да създадат постер с поговорки и пословици в часовете по български език и литература, свързани с труда на хората, както и професии от миналото и настоящето.

В хода на урока, класът е разделен на три групи.

Първа група търси пословици и поговорки, свързани с труда на гората.

Втора група има задача да открие професии от миналото и съвременни професии.

Трета група има задача да открие подходящи изображения, свързани с пословиците и професиите.

Работа при създаване на постера.

След създаването на постера, в часовете по информационни технологии, учениците трябва да създадат презентации на тема: „Трудът на хората по селата – земеделци, животновъди дървари и др.“

Класът, на случаен принцип, е разделен на пет групи.

Първа група – обущар, кожухар.

Втора група – животновъдство, пастир.

Трета група – грънчар, бъчвар, златар

Четвърта група – тъкачество, плетачество

Пета група – селско стопанство/лозарство, косач, овощарство, зърнопроизводител.

                                                         

                                                                                   

                    Представяне на проектите. 

Създаден е и кът в училището с предмети, свързани с професиите от презентациите, които учениците създадоха.